TRA CỨU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE

Hỗ trợ thông báo phát hành hóa đơn

Tư vấn nghiệp vụ hóa đơn trong quá trình sử dụng

Giải quyết vướng mắc của khách hàng trong vòng 02 giờ

Chi phí hợp lý nhiều tính năng vượt trội

Hệ thống chat trực tiếp với kỹ thuật không qua tổng đài

Hỗ trợ tra cứu hóa đơn theo Website riêng của doanh nghiệp

Áp dụng mã hóa bảo mật thông tin hóa đơn

Hệ thống Server Backup Realtime, Chống tấn công DDOS

Áp dụng Quy trình ISO 27001:2013